• slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika

grb
Kje smo

Stiška čajnica

Poljanska cesta 6

1000 - Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 320 77 68

E-mail: stiska.cajnica@gmail.com

GPS: 46°03'02.3" N, 14°30'43.7" E